Marecom forskalingsmatte , Melbu  

 

Marecom-matten er et helt nytt konsept for sikring av steinfyllinger mot sjø, moloer, tildekking av avfall og vrak på havbunnen med mere. Matten produseres på Fiskebøl og fylles med betong. Vårt firma laget en presentasjon samt en demovideo på DVD som benyttes i markedsføringen.

 

Klikk på bildene for større versjon og tilbakeknappen for å returnere.


Utlegging via lekter Tildekking av vrak Sikring steinfylling under kai
Sikring steinfylling Fylling med betong Matten i "real life"
     

  

 

 

Til hovedside næringsbygg og anlegg