Coop Nord Marked, Kjøpsvik  

 

Et nytt bygg skal erstatte eksisterende butikk i Kjøpsvik. Anlegget utvides til å inkludere nabotomta.

 

Klikk på bildene for større versjon og tilbakeknappen for å returnere.


Situasjonsplan Perspektiv 1 Perspektiv 2
Planløsning 3D 1 Planløsning 3D 2 Detalj - sosiale rom
     

  

 

 

 

 

 

Til hovedside næringsbygg og anlegg